Vprašanja in odgovori

izdelava spletne strani

Vprašanja in odgovori

Kakšen je postopek izdelave spletnih strani?

Ob pričetku izdelave spletnih strani s stranko določimo terminski plan izvedbe projekta. Po določitvi izhodišč za izdelavo spletnih strani najprej pripravimo unikatno grafično predlogo spletnih strani, ki jo predstavimo naročniku. Po uskladitvi predloge in potrditvi le-te s strani naročnika se pristopi k razrezu in postavitvi spletnih strani na delovnem spletnem naslovu. Na delovnem naslovu v sodelovanju z naročnikom strani dokončamo. Ko so strani dokončane in potrjene s strani naročnika, jih objavimo na pravem naslovu in prijavimo v iskalnike.

Nazaj na vsa vprašanja